Välkommen till Arctic Circle Gateway 97

Arctic Circle Gateway 97 Förstudie

 

Med ekonomiskt stöd från Leader Polaris, ett tre månaders projekt pågår som heter Arctic Circle Gateway 97 Förstudie.

Projektet vill producera en utställning i byggnad Vuollerim 6000 Natur & Kultur Center, som handlar om fenomenet polcirkeln – midnattssol, polarnatt, norrsken, ursprungsbefolkning (Stenåldersbyn), natur, kultur etc. Det ska också finnas utrymme för tillfälliga tematiska utställningar. Utställningen ska byggas på ett sådant sätt att den kan uppdateras och hållas efter.

Förstudien ska resultera i ett underlag som ska innehålla detta: –

  • Förutsättningar – lokal, befintlig organisation, geografisk placering, möjligheter till ajourhållning, marknad etc
  • Utställningsidé anpassad till rådande förutsättningar
  • Förslag till design och produktion av utställning såsom exempel på innehåll och hur detta ska tas fram, research, text, material, bilder, teknikval, produktionsprocess, etc
  • Definition av befintlig kompetens och behov av extern kompetens för realisering och uppdatering/drift. -Kostnadssammanställning
  • vad kostar det att producera den föreslagna utställningen, vad kostar det att driva och underhålla densamma etc.
  • Tidplan för realisering (utställningsproduktion)
  • Marknadsföringsplan – Finansieringsplan.

 

Nästa steg blir att bygga utställningen. Förstudieresultatet ska utgöra grund för ansökan om medel för realisering

Med vänliga hälsningar

Vuollerim Natur & Kultur Ek. Föreningen

Vuollerim6000 har ett Swish konto om du vill donera – Numret är; 123 499 21 94

 leader-eu

Kontakta oss