Om byggnaden

1983 hittades två stenåldersboplatser på Älvnäset vid Vuollerim. Detta tack vare ett tvärvetenskapligt projekt som Umeå universitet drev. Utgrävningarna fick stor genomslagskraft i lokala och nationella medier och bidrog starkt till att den norrländska historieskrivningen reviderades. Det ledde också till att fler fynd av stenåldersbosättningar runtom i Norrbotten upptäcktes, med såväl yngre som äldre datering. Undersökningarna av den första boplatsen på Älvnäset utfördes med stor noggrannhet och pågick 1983-1987. Grävningarna återupptogs sedan år 2000 och pågick fram till 2007.

De uppmärksammade utgrävningarna av stenåldersboplatsen gav upphov till det arkeologiska museet Vuollerim 6000 år som invigdes 1990. Arkitekterna Per Persson och Mats Winsa på MAF Arkitektkontor AB i Luleå har ritat den vackra byggnaden som tilldelades det prestigefyllda Svenska Träpriset 1992.

2009 beslutade Jokkmokks Kommun att avveckla verksamheten Vuollerim 6000 år.

2013 beslutas om ny verksamhet i byggnaden; The Arctic Circle Center, som 2015 bytte namn till Arctic Circle Gateway 97.

 

Kontakta oss

  • Address: Murjeksvägen 31, 960 30 Vuollerim

  • Phone: +46 (0) 76 825 60 36 eller (0) 70 357 13 65

  • Email: info@thearcticcircle.se